OBS: På grund av de danska försiktighetsåtgärder angående COVID-19, kan det förekomma förseningar på leveranstiden upp till 3-5 dagar, men vi skickar alla paket som vanligt.

Integritetspolicy hos Lykke by Lykke

Som kund hos Lykke by Lykke vill vi försäkra dig om att vi endast samlar personuppgifter som kallas för "vanliga upplysningar" och omfattas därför inte av kategorin "känsliga uppgifter". Vi följer alltid alla lagbestämmelser som omhandlar insamling, behandling och användning av personuppgifter. Dina personuppgifter kommer endast att erhållas så länge som vi är juridisk skyldiga till det eller så länge som det är relevant för det syfte som de samlades in. 

Upplysningar som vi samlar in


När man genomför ett köp av en produkt hos oss måste vi tillhandahålla ett antal personuppgifter för att kunna slutföra transaktionen och därmed erbjuda dig våra tjänster. Upplysningar som vi tillhandahåller är följande: namn, e-postadress, adress, leveransadress, telefonnummer och betalningsinformationer.
Lykke by Lykke samlar och behandlar din persondata när du gör följande:

  • Besöker vår hemsida  
  • Gennemför ett köp av våra produkter
  • Registrerar dig vårt nyhetsbrev
  • Skickar frågor, reklammationer eller feedback till oss

Den dataansvariga


Den dataansvariga för samling, behandling och använding av dina personuppgifter på www.lykkebylykke.se är Lykke by Lykke, Lindholm Nærbanevej 5, DK-9400 Nørresundby, Organisations nr.: 37031429


Behandlingsgrund och syfte

Dina vanliga kontaktupplysningar såsom namn och adress tillhandahålls för att kunna leverera den vara som du har köpt hos oss. Din e-postadress tillhandahålls för att kunna skicka en orderbekräftelse samt en leveransbekräftelse. 

När du betalar för din vara behandlar vi ditt namn, dina kortuppgifter och IP-adress. Den information som samlas in i samband med betalningstransaktionen används och sparas endast i syfte om betalningsavräkning och uppfyllande av avtalet som har ingåtts.


Om du har gett ditt samtycke under registreringsprocessen eller på vår hemsida använder vi din e-postadress i det syfte om att skicka dig ett nyhetsmejl. Du kan när som helst registrera och avregistrera nyhetsmejlet. Alla nyhetsmejls innehåller en länk till avregistrering. Om behandlingen av personuppgifterna baseras på ditt samtycke har du rätten till att återkalla samtycket när som helst. 


Om du inte önskar att uppge de personuppgifter som krävs för att kunna slutföra ett köp av en vara kommer du inte kunna köpa varor från oss på vår hemsida. 

Övriga mottagare av personuppgifter

Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje par. Detta gäller även personuppgifter till tredje land. Om du har beställt en försändelse skickas detaljerna om ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress till vårt fraktbolag, f.n. GLS eller PostNord för leveransen av dina köp. 

Vi har vår webshop och betalningssystem via DanDomain A/S som fungerar som vår dataprocessor. Alla personuppgifter som du upplyser på vår hemsida tillhandahålls och lagras i DanDomains datacenter.


Vi har ingått ett databehandlingsavtal med våra dataservrar vilket är vår garanti för att de överensstämmer med gällande regler för skydd av dina personuppgifter. 
 

Dina rättigheter

Som registrerad har du ett antal rättigheter som vi till varje tid skall säkerhetsställa oss.

Du har rätt till att begära följande:

·         Att komma åt och korrigera/ändra dina personuppgifter 
·         Att komma åt och radera dina personuppgifter

Du har också rätt till att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och du har rätt till att lämna ett klagomål till en dataskyddsmyndighet.

Om du inte längre önskar att vi ska behandla dina personliga upplysningar eller att vi skall begränsa behandlingen av dessa upplysningar, kan du också skicka en begäran om detta till vår e-postadress Mail@lykkebylykke.dk.